Phần mềm Quản lý Công nợ

Quản lý công nợ đầy đủ chi tiết

Công nợ phải thu

Quản lý Công nợ phải thu, bao gồm các hoá đơn, chứng từ và báo cáo chi tiết.

Công nợ phải trả

Quản lý Công nợ phải trả, bao gồm thanh toán các hoá đơn, chứng từ và báo cáo chi tiết.

Kiểm soát công nợ quá hạn

Đưa ra những cảnh báo, báo cáo về các công nợ đã quá hạn thanh toán.

Tại sao bạn nên dùng phần mềm Quản lý Công nợ

  • Kiểm soát số liệu chi tiết, đầy đủ
  • 100% không còn lo mất số liệu
  • Giảm tình trạng nhầm lẫn số liệu, mọi số liệu được xử lý bằng phần mềm. không còn phải viết tay hay sổ sách nữa. 
Dùng thử miễn phí

Tính năng nổi bật

Thống kê 

 

  • Liệt kê hóa đơn mua hàng còn nợ
  • Liệt kê hóa đơn bán lẻ, bán buôn khách nợ

Lịch sử 

 

  • Lịch sử khách hàng thanh toán nợ
  • Lịch sử thanh toán cho khách hàng

Báo cáo

 

  • Báo cáo công nợ bán lẻ, bán buôn phải thu
  • Báo cáo công nợ phải trả
  • Báo cáo công nợ đến hạn phải trả cho khách

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM

ƯU ĐIỂM KHI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ VỚI QUẢ CẦU MAN SOLUTION

Cập nhật liên tục

Bạn luôn được sử dụng phiên bản mới nhất với các tính năng được tối ưu từ cộng đồng khách hàng

 

Luôn luôn được bảo mật

Dữ liệu kinh doanh được lưu trữ tại cơ sở của bạn. Phân quyền và chia sẻ báo cáo theo cách bạn muốn

Sao lưu dữ liệu định kỳ

Dữ liệu được sao lưu vào Google Drive của bạn
Máy tính hỏng - Dữ liệu không hỏng

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Bạn có thể truy cập báo cáo đồng bộ với Google Sheet bằng máy tính, laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng

Doanh Nghiệp
Công nghệ bán hàng
Địa chỉ

Công ty CP giải pháp và công nghệ Quả Cầu
Số 76 Lô 7 Ngõ 51 Lãng yên, Hai bà trưng, Hà Nội