LỢI ÍCH

Phần mềm Quản lý Kho hàng Quả Cầu® Inventory

Quản lý háng hóa

Quản lý toàn bộ những tác vụ liên quan đến hàng hóa như định lượng, đóng gói, Mua hàng & nhập kho, Xuất kho & bán hàng

Xuất, Nhập, Chuyển kho đơn giản

Quản lý Xuất kho, nhập kho, bán hàng, mua hàng và chuyển hàng hóa sang các kho đơn giản và tiện lợi.

Kiểm soát tồn kho 

Quản lý hàng tồn kho chi tiết, đầy đủ. Kiểm soát kho hàng hóa, điều chỉnh tồn kho được phân quyền.

 

THIẾT KẾ dễ sử dụng

Phần mềm Quản lý Kho hàng Quả Cầu® Inventory

  • Đơn giản, dễ sử dụng
  • Quản lý chi tiết, tránh thất thoát hàng hóa
  • Quản lý công nợ rõ ràng
Dùng thử miễn phí

 

tính năng nổi bật

Quản lý Mua hàng & Nhập kho

Quản lý hàng hoá mua vào và số liệu nhập kho chi tiết.

Quản lý hàng hóa 

Quản lý mọi hoạt động, chứng từ, số liệu của hàng hoá trong kho.

Quản lý Xuất kho & bán hàng

Quản lý hàng hoá bán ra và số liệu xuất kho chi tiết.

Quản lý Chuyển kho

Quản lý vận chuyển hàng hoá từ kho này sang kho khác đơn giản.

Quản lý Tồn kho

Quản lý lượng hàng tồn trong kho và mọi dữ liệu liên quan.

Thanh toán & Công nợ

Quản lý Công nợ phải trả và phải thu đầy đủ chi tiết.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

ƯU ĐIỂM KHI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ VỚI QUẢ CẦU MAN SOLUTION

Cập nhật liên tục

Bạn luôn được sử dụng phiên bản mới nhất với các tính năng được tối ưu từ cộng đồng khách hàng

 

Luôn luôn được bảo mật

Dữ liệu kinh doanh được lưu trữ tại cơ sở của bạn. Phân quyền và chia sẻ báo cáo theo cách bạn muốn

Sao lưu dữ liệu định kỳ

Dữ liệu được sao lưu vào Google Drive của bạn
Máy tính hỏng - Dữ liệu không hỏng

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Bạn có thể truy cập báo cáo đồng bộ với Google Sheet bằng máy tính, laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng