Phần mềm Quản lý Quỹ

Kiểm soát sâu hơn, Lợi nhuận cao hơn

Thiết lập nhiều két

Thiết lập nhiều két(quỹ) tùy thích theo khách hàng (Két thu ngân, Két cá nhân, …)

Quản lý thu chi nội bộ

Thu chi nội bộ, các chi phí bên ngoài việc bán hàng

Nhập – Xuất – Chuyển quỹ

Thao tác đơn giản, chính xác, nhanh gọn

Tại sao bạn nên sử dụng 
Phần mềm Quản lý tài chính?

  • Đơn giản, dễ sử dụng
  • Quản lý lãi lỗ chi tiết, minh bạch rõ ràng
  • Kiểm soát chi tiết được tài chính nội bộ của công ty
Dùng thử miễn phí

Tính năng nổi bật

Quản lý thu chi khác
(Thu chi bên ngoài việc bán hàng)

Thu chi nội bộ, các khoản chi phí bên ngoài việc bán hàng.

Chi nội bộ

Quản lý các khoản chi nội bộ trong doanh nghiệp như lương, thưởng, điện, nước, v…v

Quản lý Nhập – Xuất – Chuyển quỹ

Kiểm soát Nhập quỹ, Xuất quỹ, Chuyển quỹ chi tiết, rõ ràng minh bạch. An toàn – Bảo mật.

Quản lý Tồn quỹ

Kiểm soát tồn quỹ các két tiền, quản lý được cụ thể các con số 1 cách chính xác nhất. 

Quản lý dòng tiền

Kiểm soát dòng tiền thông qua báo cáo, thống kê đầy đủ chi tiết. Giúp bạn dựa vào đó mà đưa ra các kế hoạch chiến lược cụ thể trong kinh doanh.

Quản lý két tiền
(Thiết lập nhiều két theo yêu cầu)

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, phần mềm sẽ giúp bạn tạo ra nhiều két tiền phục vụ cho nhu cầu riêng trong việc quản lý.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM

ƯU ĐIỂM KHI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ VỚI QUẢ CẦU MAN SOLUTION

Cập nhật liên tục

Bạn luôn được sử dụng phiên bản mới nhất với các tính năng được tối ưu từ cộng đồng khách hàng

 

Luôn luôn được bảo mật

Dữ liệu kinh doanh được lưu trữ tại cơ sở của bạn. Phân quyền và chia sẻ báo cáo theo cách bạn muốn

Sao lưu dữ liệu định kỳ

Dữ liệu được sao lưu vào Google Drive của bạn
Máy tính hỏng - Dữ liệu không hỏng

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Bạn có thể truy cập báo cáo đồng bộ với Google Sheet bằng máy tính, laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng