Vấn đề:

Nhiều trẻ em nghèo khổ không có điều kiện chăm sóc sức khỏe tối thiểu để học tập.

Giải pháp

Sứ mệnh: Giúp nâng cao chất lượng cuộc sống bằng sự học tập của ngày hôm nay

Tầm nhìn: Tạo ra một sợi dây kết nối nguồn lực doanh nghiệp và giáo dục để đáp ứng được việc học tập của trẻ em

Bạn cần giúp đỡ 

Đối tượng nhận quỹ là tổ chức phi lợi nhuận giúp trẻ em, trường học hoặc trường hợp đặc biệt của trẻ em

yêu cầu giúp đỡ
BẠN CÓ Ý TƯỞNG THIỆN NGUYỆN 

Hiện thực ý tưởng từ thiện của bạn bằng cách khởi tạo “Team đồng tiền hạnh phúc”

Khởi tạo team
đÓNG GÓP THỜI GIAN CỦA BẠN 

Đóng góp của các tình nguyện viên là nguồn lực chính trong mọi hoạt động thiện nguyện

đăng ký tình nguyện

 

các hoạt động

Truy cập Fanpage
Doanh Nghiệp
Công nghệ bán hàng
Địa chỉ

Công ty CP giải pháp và công nghệ Quả Cầu
Số 76 Lô 7 Ngõ 51 Lãng yên, Hai bà trưng, Hà Nội