Kiểm soát Kho và Công nợ

Phần mềm quản lý Kho và Công nợ

Đồng bộ bán hàng và tồn kho

Đồng bộ mua hàng & nhập kho, xuất kho & bán hàng

Đồng bộ mua hàng và công nợ

Đồng bộ mua hàng và thanh toán công nợ

Thống kê lợi nhuận

Thống kê lợi nhuận dựa trên giá nhập thực tế

Tạo báo cáo riêng của bạn

 • Tự động tổng hợp số liệu báo cáo tồn kho theo thời gian thực
 • Điều chỉnh mẫu báo cáo chi tiết theo nhu cầu
 • Thiết lập công thức trừ kho cho hàng hóa đóng gói, thành phẩm
Dùng thử miễn phí

Đa dạng tính năng

Quản lý Mua hàng & nhập kho

 • Liệt kê hóa đơn mua hàng còn nợ
 • Liệt kê hóa đơn bán lẻ, bán buôn khách nợ

Quản lý Xuất kho và bán hàng

 • Liệt kê hóa đơn mua hàng còn nợ
 • Liệt kê hóa đơn bán lẻ, bán buôn khách nợ

Quản lý Chuyển kho

 • Liệt kê hóa đơn mua hàng còn nợ
 • Liệt kê hóa đơn bán lẻ, bán buôn khách nợ

Quản lý tồn kho

 • Liệt kê hóa đơn mua hàng còn nợ
 • Liệt kê hóa đơn bán lẻ, bán buôn khách nợ

Thống kê công nợ

 • Liệt kê hóa đơn mua hàng còn nợ
 • Liệt kê hóa đơn bán lẻ, bán buôn khách nợ

Báo cáo công nợ

 

 • Báo cáo công nợ bán lẻ, bán buôn phải thu
 • Báo cáo công nợ phải trả
 • Báo cáo công nợ đến hạn phải trả cho khách

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM

ƯU ĐIỂM KHI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI BỘ VỚI QUẢ CẦU MAN SOLUTION

Cập nhật liên tục

Bạn luôn được sử dụng phiên bản mới nhất với các tính năng được tối ưu từ cộng đồng khách hàng

 

Luôn luôn được bảo mật

Dữ liệu kinh doanh được lưu trữ tại cơ sở của bạn. Phân quyền và chia sẻ báo cáo theo cách bạn muốn

Sao lưu dữ liệu định kỳ

Dữ liệu được sao lưu vào Google Drive của bạn
Máy tính hỏng - Dữ liệu không hỏng

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Bạn có thể truy cập báo cáo đồng bộ với Google Sheet bằng máy tính, laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng

Doanh Nghiệp
Công nghệ bán hàng
Địa chỉ

Công ty CP giải pháp và công nghệ Quả Cầu
Số 76 Lô 7 Ngõ 51 Lãng yên, Hai bà trưng, Hà Nội