Hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Quả Cầu Man

Thiết lập chung

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Thiết lập chung

Thiết lập khách hàng

Thiết lập sản phẩm

Thiết lập mã vạch và Giá sản phẩm

Thiết lập nhân viên

Tạo sản phẩm Nhà hàng

Kế toán Kho

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý Kho

Thiết lập Kho
và danh sách nhà cung cấp

Tạo phiếu nhập tồn đầu kỳ

Tạo phiếu chuyển kho

Quản lý công nợ phải thu

Mua Hàng kiêm nhập kho và
Quản lý công nợ phải trả

Quản lý sử dụng Tồn Kho

Định lượng món ăn

Thanh toán Bán hàng 

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Bán hàng

Tạo hóa đơn thanh toán

Xem báo cáo, thống kê nhanh trên màn hình bán hàng

Thanh toán Nhà hàng 

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Bán hàng

Tạo hóa đơn Nhà hàng

Xem thống kê nhanh trên Màn hình bán hàng Nhà hàng

Thống kê – Báo cáo

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Thống kê

Xem báo cáo lãi lỗ, cách tính giá vốn

Xem thống kê bán lẻ, bán buôn

Doanh Nghiệp
Công nghệ bán hàng
Địa chỉ

Công ty CP giải pháp và công nghệ Quả Cầu
Số 76 Lô 7 Ngõ 51 Lãng yên, Hai bà trưng, Hà Nội